ก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 ของโครงการ BUCA Talent ! โครงการที่เฟ้นหานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประทศที่มีใจรักทางด้านนิเทศศาสตร์ เพื่อเข้ามาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง พร้อมลุ้นรับทุนการศึกษา เรียนฟรี 4 ปี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ นอกจากนี้จะเป็นโอกาสที่น้อง ๆ จะได้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง ด้วย Passion ที่มี ไปสู่การเรียนรู้ เก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อนำ Passion ที่เพิ่มขึ้นเป็นแรงขับเคลื่อนไปสู่ความสำเร็จที่เลือกได้เอง น้องพร้อมแล้วหรือยัง ? ที่จะ " จุดประกาย Passion ที่มี แล้วมา Cross your limit ที่นี่กับพวกเรา BUCA Talent "

รวมเด็กทุนรุ่น 9
BUCA Talent รุ่น 8
BUCA Talent รุ่น 7
BUCA Talent รุ่น 6
BUCA Talent รุ่น 5
BUCA Talent รุ่น 4

ปฎิทินกิจกรรม

OPENING 10 ปี

30/03/22

 Online Workshop Week 1

4-5/04/22

 Online Workshop Week 2

7-8/04/22